Chuyên mục: Blog

 Tại sao cần phải láng đĩa phanh?

Tại sao cần phải láng đĩa phanh? Đĩa phanh được làm bằng gang nên có thể bị biến đổi dưới tác động của con người hoặc tự nhiên (liên tục bị tác động bởi nhiệt độ, không khí, mưa, tuyết, …). Những tác động trên có thể gây cong vênh đĩa phanh hoặc làm đĩa […]